კომპლექსური დავალება – “მოსახლეობის ინტერნეტიზაცია”

October 28, 2022 Uncategorized  No comments

კომპლექსური დავალების – “მოსახლეობის ინტერნეტიზაცის” ( მათემატიკისა და ბუნებისნცოდნეობის ინტეგრირებით, პედაგოგები ინგა გაბრიჭიძე და ნორა ჩუბინიძე) პრეზენტაცია მეხუთე კლასში.
ამ დავალების შესასრულებლად კლასი თითქმის მთელი თვე მუშაობდა, რომელშიც ყველა მოსწავლე აქტიურად იყო ჩართული.
დავალების პირობა იყო , რომ მოეძებნათ ინფორმაცია მოსახლეობის მიხედვით მსოფლიოს უდიდესი 10 ქვეყნის შესახებ. კომპლექსური დავალება ითვალისწინებდა მრავალნიშნა ნატურალური რიცხვების ჩაწერასა და წაკითხვას, ასევე ამ მრავალნიშნა რიცხვების შედარებას, დალაგებას, დამრგვალებას მითითებულ თანრიგამდე და მოქმედებების შესრულებას. ( შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა)
მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია და სლაიდების საშუალებით წარმოადგინეს მოკლე ცნობები მსოფლიოს უდიდესი 10 ქვეყნის შესახებ -მათი მდებარეობის, კულტურის, ეროვნული სიმბოლოების ( გერბი, დროშა) ვალუტის, ღირსშესანიშნაობებისა და ტრადიციების შესახებ.
პრეზენტაციამ წარმატებულად ჩაიარა ძალიან ლამაზ და საინტერესო გარემოში.
წარმატებები ქალბატონ ნორასა და ინგას თავიანთ შეგირდებთან ერთად!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

19 − 10 =