კომპლექსური დავალება უცხო ენის გაკვეთილზე

November 3, 2022 Uncategorized  No comments

მუდამ კრეატიული დარეჯან მასწავლებელი და მისი მეცხრეკლასელი შეგირდები
“მზეკანი-2007-“ის მეცხრე კლასის მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალების ფარგლებში (თემა ” მოგზაურობა და შთაბეჭდილებები “)უცხო ენის გაკვეთილზე შექმნეს ტურისტებისათვის ბუკლეტები, რომლებშიც შეიტანეს ინფორმაცია საქართველოს ღირშესანიშნავი და ისტორიული ადგილების შესახებ .მოსწავლეებმა თემასთან მიმართებაში გამოავლინეს როგორც შემოქმედებითი,ისე ნასწავლი ლექსიკურ-გრამატიკული კონსტრუქციების სწორად გამოყენების უნარი. ბუკლეტების შექმნის შემდეგ მათ კლასის წინაშე წარმოადგინეს საკუთარი ნამუშევრები. ( მასწავლებელი დ.ჭანტურიძე).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

40 − = 39