დისკუსია თემაზე – ” უნდა ამოეღო თუ არა იუნესკოს ბაგრატის ტაძარი კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან?”.

November 9, 2022 Uncategorized  No comments

დღეს, 9 ნოემბერს, მეთერთმეტეკლასელ ” მზეკაბანელებთან” გაიმართა დისკუსია თემაზე – ” უნდა ამოეღო თუ არა იუნესკოს ბაგრატის ტაძარი კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან?”.
( გეოგრაფიის პედაგოგი ნორა ჩუბინიძე).
გაკვეთილი იყო პრობლემაზე ორიენტირებული, აქტივობებით დატვირთული.
, რომელმაც აჩვენა , რომ მოსწავლეებმა მიზანს მიაღწიეს. მათ წინარე ცოდნა დაუკავშირეს განსახილველ თემას და იმსჯელეს იმ ფუნქციებზე, რაც იუნესკოს აკისრია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში. დისკუსიის შედეგად აზრი ორად გაიყო. მოსწავლეთა ნაწილი დაეთანხმა მიღებულ გადაწყვეტილებას, ნაწილმა კი ბაგრატის ტაძრის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოღება გააპროტესტა და თავიანთი მოსაზრებები არგუმენტირებულად დაასაბუთა.
მიუხედავად ფასილიტატორის მცდელობისა, ერთიანი აზრის შეჯერება ვერ მოხერხდა, თუმცა გაკვეთილი ძალიან კარგი გამოვიდა.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+ 9 = 19