“ვინ უფრო მეტი სიტყვა იცის?”

May 5, 2023 Uncategorized  No comments

VI კლასში რომელსაც ბევრი რამ აინტერესებს და სიახლეები მოსწონს. 26 აპრილს ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისა და უცხო სიტყვების დამახსოვრების მიზნით, ჩატარდა კონკურსი -“ვინ უფრო მეტი სიტყვა იცის?”. მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეები მუშაობდნენ ჯგუფურად, თითოეული მათგანი გრძნობდა ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას ჯგუფის მიმართ .ისინი ეხმარებოდნენ ერთმანეთს და ღირსეულ კონკურენციას უწევდნენ ე.წ. “მოწინააღმდეგე”გუნდებს.ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მთელი კლასის ჩართულობა და საკუთარი ჯგუფის წარმატებაზე ზრუნვა. (საგანი _რუსული ენა, პედაგოგი-დარეჯან ჭანტურიძე)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

81 − = 80