„ქართული ხალხური საკრავების როლი ქართველი ხალხის ცხოვრებაში“

June 3, 2023 Uncategorized  No comments

ასეთი იყო დღეს IV კლასელი მოსწავლეების კომპლექსური დავალების შემაჯამებელი პრეზენტაცია საგანში “მე და საზოგადოება“(პედაგოგი ელენე კუტივაძე).
თავდაპირველად მოსწავლეებმა მოიძიეს მასალა ზღაპრებში გამოყენებული მუსიკალური საკრავების შესახებ , შეისწავლეს საკრავების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია, მოისმინეს ფრაგმენტები მუსიკალური საკრავების ჟღერადობით , თვალსაჩინოებისთვის გააკეთეს საინფორმაციო ფორმატი ქართული ხალხური საკრავების ფოტოსურათებით და ბოლოს პრეზენტაცია სლაიდებით,სადაც წარმოდგენილი იყო უკლებლივ ყველა ქართული ხალხური საკრავი .პრეზენტაციის მსვლელობის დროს მოსწავლეებმა შეასრულეს სიმღერები და ცეკვები ხალხური საკრავების ჟღერადობით.
კომპლექსური დავალება მიზნად ისახავდა მუსიკის უნარ-ჩვევების , კვლევის, დისკუსიის, საკუთარი შთაბეჭდილებების გადმოცემის,ჯგუფური მუშაობის უნარების განვითარებას.ქვეყნის კულტურასა და ისტორიის გაცნობა,ასევე ხალხური საკრავების პოპულარიზაციას მოსწავლეებში.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

83 − = 81