შემაჯამებელი კომპლექსური დავალება

June 3, 2023 Uncategorized  No comments

ხელნაკეთი ან ელექტრონული წიგნის შექმნა გვიანი შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი დროის შესახებ.
შუა საუკუნეების მიწურულს განვითარებულმა ისტორიულმა მოვლენებმა დიდი გავლენა მოახდინა იმდროინდელი კაცობრიობის ცხოვრებაზე, მათ შორის საქართველოზეც და სათავე დაუდო ახალ ეპოქას. ამ მნიშვნელოვან თემებზე შექმნეს მერვეკლასელებმა ელექტრონული და ხელნაკეთი წიგნები, წარადგინეს ისინი კლასის წინაშე. გადმოცეს,თუ რის შესახებ იყო მათი წიგნები და რატომ დაინტერესდებოდა მკითხველი მათი შექმნილი ნამუშევრებით.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

91 − 90 =