მედიაწიგნიერების კვირეული

November 2, 2023 Uncategorized  No comments

Მედიაწიგნიერების კვირეულის ფარგლებში, სკოლა”მზეკაბანი -2007″ აქტიურად იყო ჩართული.
Კვირეული საინტერესო აქტივობებით წარიმართა!
1.თვითმმართველობის მიერ დაიგეგმა კვლევა, რომელიც ითვილისწინებდა, რამდენად იცოდნენ Მოსწავლეებმა მედიაწიგნიერების რაობის შესახებ. Კვლევის ანალიზის მიხედვით დაიგეგმა სხვადასხვა აქტივობა(ხელმძღვანელი ელენე კუტივაძე) კლასებში(VII,VIII,IX,X,XI)
2.ცნობიერების ამაღლების კუთხით მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა კლასებში.
3.გაიმართა ანიმაციებისა და ფილმების ჩვენება-ფასილიტაცია.
4.მოეწყო დისკუსია “აუცილებელია თუ არა მედიაწიგნიერების უნარების განვითარება”
Დღეს მედიაწიგნიერების უნარების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის საუკუნეში ვცხოვრობთ!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 6 = 2