” ჩემი საყვარელი ცხოველი”

July 2, 2024 Uncategorized  No comments

მეხუთეკლასელი “მზეკაბანელებისთვის” პრეზენტაცია ერთ- ერთი საყვარელი სასწავლო აქტივობაა. ” ჩემი საყვარელი ცხოველი” – ასეთი გახლდათ თემა, რომელიც მათ 12 ივნისს ინგლისურის გაკვეთილზე წარმოადგინეს ( პედაგოგი სალომე ისაკაძე)
აღსანიშნავია, რომ ასეთი აქტივობა ხელს უწყობს მოსწავლეთა ზეპირი მეტყველებისა და საპრეზენტაციო უნარების განვითარებას.
შეიძლება იყოს 1 ადამიანი, სწავლობს and ტექსტი გამოსახულება
შეიძლება იყოს 1 ადამიანი, სწავლობს and ტექსტი გამოსახულება
შეიძლება იყოს 2 ადამიანი, ადამიანები, რომლებიც მეცადინეობენ and ტექსტი გამოსახულება
შეიძლება იყოს 1 ადამიანი, სწავლობს, რუკა and ტექსტი გამოსახულება

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

55 − 54 =