განცხადება

December 29, 2017 Uncategorized  No comments

მათემატიკის წრე  “პითაგორა”  იწვევს შპს “მზეკაბანი 2007” – ის  VI კლასის მოსწავლეებს.   წრე იფუნქციონირებს  26 იანვრიდან  8 ივნისის ჩათვლით. წრის წევრებთან შეხვედრა შედგება ყოველ პარასკევს, გაკვეთილების შემდეგ ერთი საათის განმავლობაში. საწრეო მუშაობის მიზნებია:

  • მოსწავლეთა ცოდნის გაღრმავება
  • მოსწავლეებისთვის აზროვნების უნარის განვითარება
  • მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების, მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება.
  • ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნის გადაცემა და ამ ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება.

წრის მუშაობა მოსწავლეებს დაეხმარებათ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალის სიღრმისეულ შესწავლაში.

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით  ტელ.: 558-39-49-08

წრის  ხელმძღვანელი ინგა გაბრიჭიძე

პროგრამა

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

46 − = 38