ქართული ენისა და ლიტერატურის წრე ,, პატარა მკითხველი,,

April 3, 2019 Uncategorized  No comments

წრის მიზანი: მოსწავლეებს  ჩამოუყალიბდეს  კითხვისათვის საჭირო უნარ – ჩვევები და ინტერესი გაუღვივდეს წიგნის  მიმართ. ამოიცნოს ტექსტში მოცემული ინფორმაცია, გამოხატოს პირადი დამოკიდებულება წაკითხულის მიმართ, განარჩიოს ტექსტის ელემენტები, სხვადასხვა მასალით და ხერხით გადმოსცეს ტექსტის ეპიზოდი.

საწრეო მუშაობის განრიგი:   

თარიღი

 

თემა აქტივობა     რესურსები
1 5.02.2019 წრის მუშაობის  განრიგის , მიზნების და წესების გაცნობა.

 

მოთხრობა

„ბევრზე ბევრი „

მოსწავლეები გაეცნობიან წრის მუშაობის განრიგს, მიზნებს და წესებს .

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

                                        საწრეო მუშაობის პროგრამა.

 

წიგნი

 

2 12.02.2019 მოთხრობა

„ორი ია „

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.ასევე იმუშავებენ სამუშაო ბარათებით.

წიგნი

რვეული

დაფა

ცარცი

 

3 19.02.2019 გამოცანები

 

პროექტორის გამოყენებით ეკრანზე ხედავენ და კითხულობენ გამოცანებს, მსჯელობენ და გამოიცნობენ გამოცანის პასუხს. კომპიუტერი

პროექტორი

დაფა

ცარცი

 

4 26.02.2019 მოთხრობა

„ ათი ურჩხული“

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

 

5 4.03.2019 მოთხრობა

„კრუხი და წიწილები“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

6 18.03.2019 ანბანის გახსენება, „რამდენი ერთნაირი ასოა ჩამალული ღრუბელში“

 

ანბანპლაკატის გამოყენებით გაიხსენებენ ანბანს მასწავლებელი წაუკითხავთ ზღაპარს ანბანზე და დავალებას შეასრულებენ სამუშაო ბარათებით. ანბანპლაკატი

სამუშაო ბარათები

 

 

 

 

7 2.04.2019 მოთხრობა

“გაიხარეს“

 

„მურიკელას ამბავი“

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

8 16.04.2019 მოთხრობა

,,გულკეთილი ცაცა“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

 

9 3.04.2019  

მოთხრობა

„ჩიტის ბუდე“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

10 30.04.2019 მოთხრობა

„ უსუნო

ყვავილი „

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში. წიგნი

დაფა

ცარცი.

11 7.05.2019 მოთხრობა

„ პრანჭია ბაჭია“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

რვეული

დაფა

ცარცი

12 14.05.2019 მოთხრობა

„ მეზობლები“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში. წიგნი

დაფა

ცარცი

 

13 10.05.2019 მოთხრობა

„ახალი მეგობარი“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,

რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში.

წიგნი

დაფა

ცარცი

14 17.05.2019 მოთხრობა

„უკვდავების წყარო“

 

მასწავლებელი უკითხავთ ტექსტს,რამდენიმე მოსწავლეც კითხულობს და გაიაზრებენ კითხვა პასუხის რეჟიმში. გაიმართება თავისუფალი საუბარი წრეობრივი მუშაობის შესახებ ,, რა მომეწონა რა დამამახსოვრდა,, წიგნი

დაფა

ცარცი

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 2 = 3