” ცა ფირუზ, ხმელეთ ზურმუხტო, ჩემო სამშობლო მხარეო…”

June 5, 2021 Uncategorized  No comments

ამ თემაზე ჩატარდა მერვე კლასში შემაჯამებელი გაკვეთილი ( პრეზენტაცია) ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, პედაგოგი მანანა წერეთელი.
მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო ფორმატში წარმოადგინეს
საქართველოს უგვირგვინო მეფის, ყველა ქართველისათვის საყვარელი მგოსნის მთელი ცხოვრება და შემოქმედება.
” გემრიელი ლუკმა” , როგორც იტყვიან, ბოლოსთვის შემოინახეს: ნიკა გურულმა და საბა კვახაჯელიძემ შეუდარებლად წარმოადგინეს ნაწყვეტი ისტორიული მოთხრობიდან
” ბაში- აჩუკი”.ამაღელვებელი გახლდათ ბიძინა ჩოლოყაშვილისა და ბიძამისის ცნობილი დიალოგი.
გაკვეთილის ფინალი – მაჟორული აკორდი – ქალბატონ მანანა წერეთლის ლექსი , რომელიც წაიკითხა ნიკა გურულმა.
” ისევ გომბორზე ვდგავარ,
თავზე დამდის შუქი ცისა
მტერთან ავად ვმუსაიფობ,
დამთრგუნველი დუშმანისა.
ჩემი მიწის დარდი მამხელს,
მისი მწუხრის და ცისკრისა.
ბაღს შევაღებ, საწალკოტეს,
გადმოსულა მადლი ღვთისა.
ღირსებით და ძალით მმოსავს
ჯავშან- ქაფი ფოლადისა.
სრულკახეთის კედლად ვაგე
ციხე- ბჭენი ახმეტისა.
სეფედროშის ოქროსფერში
ჩაქსოვილო, ჩამტევნულო,
გეტრფი ჩემო დიდკახეთო,
მტრისგან ბევრჯერ დალახვრულო
ქრისტეს სისხლი- საფერავად,
ქრისტეს ხორცი – დედასპურად.
ისევ დგახარ ქედმაღალი
სრულივერის სიქადულად.
დედოზარის ხმა ჩამესმის
ალავერდში, ცასთან ახლოს.
კიდევ ბევრი ერისკაცი
მაგ ემბაზში გაგენათლოს.
ქრისტეს სისხლი აზარფეშით,
ქრისტეს ხირცი- დედასპურად.
ვაღორძინოთ ფესვი მუხის
ივერიის სიქადულად.
მ.წ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

+ 76 = 86