ჩვენც ძველი მსოფლიოს ნაწილი ვართ

November 14, 2021 Uncategorized  No comments

” ჩვენც ძველი მსოფლიოს ნაწილი ვართ”
ამ თემაზე ჩატარდა ისტორიის შემაჯამებელი მეცადინეობა მეთერთმეტე კლასში.( პედაგოგი ხათუნა დიდიძე)
მოსწავლეებმა ისაუბრეს ძველი მსოფლიოს სახელმწიფოების საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო საკითხებზე, მმართველობითი სტრუქტურების ჩამოყალიბებასა და დროში ცვალებადობაზე. ძველი მსოფლიოს ისტორიულ პროცესებში ეკონომიკური ფაქტორის მნიშვნელობაზე.
თითოეული გამომსვლელი შეეხო ძველი მსოფლიოს სახელმწიფოების ( ეგვიპტე..სპარსეთი…კოლხა….ათენი…სპარტა…ფინიკია…შუმერი) მატერიალურ და სულიერ კულტურაზე; შეძლედ გაეკეთებინათ ანალიზი, თუ რა გავლენას ახდენს რელიგია სახელმწიფოებზე.
მათ შეძლეს ამომწურავი პასუხების გაცემა დასმულ შეკითხვებზე.
პრეზენტაციამ სასიამოვნოდ ჩაიარა. გამომსველებმა სრულყოფილად და საინტერესოდ წარმოადგინეს ძველი მსოფლიო.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 + 6 =