ადმინისტრაცია

დირექტორი   ნინელი გვენეტაძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი    აზა მემანიშვილი

ფინანსური მენეჯერი მაია ბერიძე