სკოლის მისია

ღირებულებები

 • უსაფრთხოება
 • განათლების მაღალი ხარისხი.
 • კონკურენტუნარიანი, პატრიოტი მოქალაქის აღზრდა.
 • გლობალურ პროცესში ინტეგრაცია.
 • საზოგადოების მაღალი ჩართულობა.

 

ხედვა

 • ყველა მოსწავლე განათლებას მიიღებს უსაფრთხო, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან დაცულ გარემოში.
 • მოსწავლეები შეიძენენ ცოდნას და განივითარებენ უნარებს, რომლებიც საჭიროა წარმატებული მომავლისათვის.
 • სკოლის მიზნების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა გაზიარებულია ოჯახებს, სკოლის პერსონალს და  საზოგადოებას შორის.

 

მისია

 • მოზარდის ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენისა და განვითარებისათვის  უსაფრთხო და ეფექტური გარემოს შექმნა.
 • მოსწავლეებში ეროვნული სტანდარტებით გათვალისწინებული ცოდნისა და უნარ–ჩვევების ფორმირება.
 • ინდივიდუალურობის მქონე კონკურენტუნარიანი, კომუნიკაბელური,

ეროვნულ ფასეულობებზე დაყრდნობილი პატრიოტი პიროვნების  აღზრდა.

 • საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის მომზადებული თაობის აღზრდა