კონტაქტი

მისამართი: თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #82

ტელეფონი: 8 491 24 – 46 – 88

მობილური: 5 99  79 – 18 – 88

Email: kerdzoskolamzekabani2007@gmail.com


საკონტაქტო ფორმა