ინგლისურენოვანი თეატრალური წრე

January 29, 2020 Uncategorized  No comments

კერძო სკოლა “მზეკაბანში” უკვე წლებია, დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისათვის
ფუნქციონირებს ინგლისურენოვანი თეატრალური წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს პედაგოგი ნანა სვანიძე…პატარები მთელი წლის განმავლობაში აგროვებენ სათანადო ლექსიკურ მარაგს, ივითარებენ სასცენო უნარ -ჩვევებს , მუშაობენ გამოთქმაზე და წლის ბოლოს პატარა წარმოდგენას მართავენ მცირე სცენაზე.
სწორედ ამიტომ ორ თვეში ერთხელ მაინც, შესწავლილი მასალის საფუძველზე, პედაგოგი ნანა სვანიძე ატარებს შემაჯამებელ მეცადინეობას.
სწორედ ასეთი გაკვეთილი ჰქონდათ დღეს მეორე კლკასის მოსწავლეებს…ცხრავე პატარა აქტიურად იყო ჩართული ყველა აქტივობაში.
მოსწავლეებმა გამოავლინეს სტანდარტის შესაბამისი ცოდნა…ხალისით შეასრულეს მიცემული ყველა დავალება, გაკვეთილის ბოლოს კი მშობლებიც ჩართეს ერთ-ერთ აქტივობაში. პატარებმა ყურადღებით მოუსმინეს მათი მისამართით გამოთქმულ შეფასებებს, კეთილგანწყობილ რჩევებს ინგლისური ენის პედაგაგოგის-მაკა ლიკლიკაძისაგან და დადეს პირობა, კვლავ ხალისით გააგრძელებენ უცხო ენის შესწავლას და სასწავლო წლის ბოლოს ტრადიციულად ინგლისურენოვან პატარა სპექტაკლს შემოგვთავაზებენ!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 8 = 1